Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

  

Statuten en andere gegevens


In de statuten staat onder meer vermeld:

  

  • doneren alleen aan zichtbare projekten
  • onderwijs is een hoofditem van besteding
  • jaarlijks vermogen met maximaal 2% dalen van startkapitaal
  • dus stichting blijft 50 jaar bestaan


Bestuur vergadert minimaal 6 x per jaar.


Er wordt een jaarverslag van de projekten uitgebracht.KVK inschrijving onder nummer: 37125487  KvK Noordwest-Holland.


Belastingdienst heeft ANBI status toegekend, RSIN nummer 815867141


Rekening bij de Rabobank: 12.62.66.212

ANBI verklaring

PDF Statuten

De Stichting

Het bestuur

Statuten

Jaarverslagen-ANBI

Foto's

Contact

Projekten

OPMEER   -   HOOGWOUD

Home

JOHN HEDDES FOUNDATION